Engineer

Een Engineer of ingenieur in het Nederlands is een hoogopgeleide technicus die wetenschappelijke kennis gebruikt en ontwikkelt om natuurwetenschappelijke, organisatorische, technische of technologische problemen op te lossen. Engineers zijn mensen die machines, systemen, structuren en materialen bedenken, designen, analyseren, bouwen en testen die voldoen aan de eisen van de opdrachtgever. Hierbij houden Engineers rekening met de wetgeving, de veiligheid en het budget. Een vooropleiding van vijf jaar en ervaring in het veld is kenmerkend voor een Engineer. Het werk van een Engineer bouwt een brug tussen wetenschappelijke bevindingen en de toepassingen in het echte leven.

Het werk van een Engineer kan bestaan uit twee verschillende categorieën. Allereerst de groep waarin nieuwe technologische oplossingen worden bedacht, de “Design Engineer”. Een Design Engineer designt een systeem. In de stap waarin men het systeem ontwerpt, worden de problemen gedefinieerd, onderzoeken uitgevoerd, vereisten onderzocht, oplossingen gevonden en geanalyseerd en worden de beslissingen gemaakt. De meeste tijd wordt besteed aan het onderzoeken, vinden en toepassen van informatie. Een van de belangrijkste aspecten van het werk van een design Engineer is het prioriteren; het afwegen van verschillende design keuzes en het kiezen van welke oplossing het best past bij de eisen van de opdrachtgever.

De andere optie is de “Analyse Engineer”. Deze Engineers passen de geleerde technieken toe bij het testen, produceren of onderhouden van de systemen. Analyse Engineers zouden een fabriek kunnen overzien, de reden van defecten in een proces kunnen achterhalen of de output van een lijn kunnen controleren om de kwaliteit te garanderen. De Engineers schatten bovendien de tijd en kosten in die benodigd zijn voor het project.

Het gros van de Engineers is gespecialiseerd in één of meerdere disciplines. Verschillende Engineering specialiteiten zijn algemeen erkend. Elke grote tak is opgedeeld in verschillende sub-disciplines. Zo is Civil Engineering opgedeeld in bijvoorbeeld Structural Engineering en Transportation Engineering. Verder is Materials Engineering bijvoorbeeld op te splitsen in Ceramic, Metallurgical en Polymer Engineering. De specialisatie van een Engineer is niet gelimiteerd tot een relatief brede specialisatie. Een Engineer kan zich namelijk ook toespitsen op een industrie, zoals de zuivelindustrie, of op een technologie, zoals semiconductors of turbines.

Wanneer een product ontwikkeld dient te worden, werken Engineers meestal in interdisciplinaire projectteams. In het geval dat een robot gefabriceerd dient te worden, dan zijn tenminste drie Engineers met verschillende achtergronden benodigd. De eerste Engineer, de Mechanical Engineer zal de carrosserie en de actuatoren ontwerpen. De Electrical Engineer zal het systeem ontwerpen dat het vermogen regelt, samen met de sensoren, elektronica, embedded systemen en de regelcircuits. De laatste Engineer, de Software Engineer, zal de software ontwikkelen die de robot laten functioneren.

Een Engineer die een management functie ambieert, heeft goede kans. Ongeveer 33% van de CEO functies in de Verenigde Staten heeft een Engineering opleiding gevolgd. Vele Engineers zijn bekende personen geworden door hun werk, zowel vroeger als nu. Denk aan Elon Musk, Albert Einstein, Nikola Tesla en Henry Ford.

Waarom MAAK?

Makers bieden oplossingen door onderhoudsconcepten te ontwikkelen en optimaliseren. Met deze oplossingen stabiliseert de productie, dalen de onderhoudskosten en groeit de productiewinst voor bedrijven.

Meer over MAAK

41

Bedrijven in de MAAK industrie werken samen met ons.

32

Lopende assetmanagement projecten uitgevoerd door MAAK.

23

Professionele medewerkers in dienst.