Procesoptimalisatie

Om concurrerend te blijven, is het noodzakelijk voor bedrijven om voorop te lopen. Er zijn vele manieren om innovatief te zijn, maar op deze pagina wordt gefocust op de procesverbetering. Procesverbetering heeft als doel om, zoals het begrip al zegt, het proces te verbeteren. Hiermee wordt bedoeld dat het proces zo wordt ingericht dat een maximale waarde voor de klant wordt gerealiseerd met zo min mogelijk verspilling of waste. Uiteindelijk zullen de operationele kosten zakken doordat verspillingen worden gereduceerd door de procesverbetering.

Een bedrijf dat veel heeft betekend voor de procesverbetering is het Japanse Toyota. Dit bedrijf ontwikkelde de drie mu’s. Dit zijn drie categorieën wastes, zoals eerdergenoemd, die nadelige gevolgen hebben. De drie groepen zijn muri (overbelasting), muda (werk zonder toegevoegde waarde) en mura (inconsistenties). Er is sprake van overbelasting wanneer er boven de capaciteit van een persoon of machine gewerkt moet worden. Een voorbeeld is dat een machine boven zijn capaciteit draait, waardoor kwaliteitsfouten voorkomen. Met werk zonder toegevoegde waarde wordt elke activiteit bedoeld die wel verbruikt, maar geen waarde creëert voor een klant. Procesverbetering streeft erna om deze waste verminderen. Binnen procesverbetering zijn drie verschillende activiteiten in te delen: 

  1. Waardetoevoegende activiteiten. Deze activiteiten dienen behouden te worden 
  2. Niet-waardetoevoegende activiteiten, deze zijn nodig om aan wetgeving en intern beleid te voldoen. Desalniettemin is het streven om deze activiteiten door middel van procesoptimalisatie te verminderen. 
  3. Verspillingen, deze dienen uit het proces verwijderd te worden 

Binnen verspillingen zijn er nog standaardvormen van verspilling. Het doel van procesverbetering is om deze wastes te voorkomen. De standaardvormen zijn overproductie, overbewerking, transport, beweging, wachten, correctie, voorraad en talent. 

De derde van de drie wastes is mura. Deze term duidt de aanwezigheid van ongelijkheden binnen een proces aan. Deze waste is te vergelijken met het Nederlandse spreekwoord “hollen of stilstaan”. Uiteraard wil men dit tegengaan en is daarom een van de doelen van procesverbetering. 

Door de wastes te identificeren, is het mogelijk om technieken toe te voegen door waste te voorkomen door middel van procesverbetering. Voorbeelden van methodieken die gebruikt worden om verspilling te voorkomen, zijn: 

  1. Jidoka, ervoor zorgen dat er geen defecten in de volgende stap in het productieproces komen. Wanneer een defect optreedt, wordt het hele proces stilgelegd 
  2. Just-in-time, met de zin: “zo laat mogelijk, maar toch op tijd” is dit begrip uit te leggen, het betekent bijvoorbeeld dat een vrachtwagen met onderdelen aan komt rijden wanneer de onderdelen nodig zijn 
  3. Pull flow, het principe van pas beginnen met produceren als er een order binnenkomt, in plaats van push productie wat inhoudt dat men produceert voor de voorraad 
  4. 5S, het sorteren, schikken, schoonmaken, standaardiseren en systematiseren van de werkplek 
  5. Andon, het visueel maken van fouten. Als een proces stil ligt, weet de werkvloer waar de fout zich bevindt en of er hulp nodig is. Dit wordt duidelijk gemaakt met lampen zodat andere werknemers zouden kunnen helpen.

Waarom MAAK?

Makers bieden oplossingen door onderhoudsconcepten te ontwikkelen en optimaliseren. Met deze oplossingen stabiliseert de productie, dalen de onderhoudskosten en groeit de productiewinst voor bedrijven.

Meer over MAAK

41

Bedrijven in de MAAK industrie werken samen met ons.

32

Lopende assetmanagement projecten uitgevoerd door MAAK.

23

Professionele medewerkers in dienst.