FrieslandCampina - Projectleider Modificaties

Als Projectleider Modificaties verzorgen we het uitwerken, implementeren, evalueren en documenteren van de aanpassingen in de fabriek. Zodanig dat het de normale productieprocessen niet in de weg zit.

Doel

Het doel van dit project is om invulling te geven aan het gehele Management of Change proces, van de initiatieffase tot aan de evaluatie van de aanpassing.

Looptijd project

Het betreft hier om een doorlopende opdracht omdat de opdrachtgever de filosofie van continu verbeteren heeft omarmd en ook consequent naleeft.

Resultaat

De uit te voeren modificaties worden vooraf geaccordeerd door de stakeholders. Deze stakeholders zijn de initiatiefnemer, de afdelingen Techniek, Technologie, Operations, QA, SHE en het operationeel managementteam, afhankelijk van het onderwerp. Na de uitvoering wordt de modificatie geëvalueerd. Bij de evaluatie wordt o.a. gecheckt of het doel van de modificatie bereikt is en dat de aanpassingen verwerkt zijn in relevante bestanden zoals tekeningen, handleidingen, onderhoudsplannen, materialenlijsten en het ERP-systeem.

Beschrijving

De afdeling Technische Diensten van een bedrijf houdt zich bezig met het onderhouden van machines en installaties, het oplossen van defecten en storingen, het verrichten van reparaties en het uitvoeren van preventief onderhoud.

Machines en installaties bij de meeste bedrijven worden gedurende de gebruiksfase ook aangepast. Deze aanpassingen zijn onder anderen nodig om te kunnen voldoend aan nieuwe veiligheidseisen, de prestatie te verhogen, de onderhoudbaarheid te verbeteren of omdat  bepaalde componenten ervan niet meer verkrijgbaar zijn.

Het uitwerken, implementeren, evalueren en documenteren van deze modificaties moet goed gemanaged worden en mag de normale productieprocessen niet in de weg zitten of de licence to operate in gevaar brengen. Dit is de taak van de projectleider modificaties van MAAK.

Waarom MAAK?

Makers bieden oplossingen door onderhoudsconcepten te ontwikkelen en optimaliseren. Met deze oplossingen stabiliseert de productie, dalen de onderhoudskosten en groeit de productiewinst voor bedrijven.

Meer over MAAK

41

Bedrijven in de MAAK industrie werken samen met ons.

32

Lopende assetmanagement projecten uitgevoerd door MAAK.

23

Professionele medewerkers in dienst.