Uitrol Ultimo op maat

In de periode van september 2023 tot en met februari 2024 heeft MAAK samen met de collega’s van een grote chemieplant in het noorden van het land, het onderhoudsbeheersysteem in Ultimo uitgerold voor de nieuwe flagship-plant in aanbouw.

Doel

Maatwerk Ultimo implementatie voor een nieuwe flagship-plant in aanbouw.

Resultaat

Operationeel Ultimo implementatie dat direct gebruikt kan worden op moment dat de fabriek in gebruik genomenwordt, waardoor de TD-organisatie een goede start kan maken met haar werkzaamheden.

Looptijd

September 2023 tot en met februari 2024.

Beschrijving

Het belang

In de chemische sector is goed onderhoud zo kritisch als je zou verwachten. Waar uitval van een component in de ene fabriek tot een ‘eenvoudige’ stilstand leidt, kan dit in de chemiesector tot gevaarlijke situaties, kwaliteitsafwijkingen en hoge kosten leiden. Ook is de herleidbaarheid van de onderhoudsactiviteiten noodzakelijk voor zowel vergunningen, audits als optimalisatie.

Aangezien er al eerder ervaring is opgedaan met Ultimo op een andere plant, was Ultimo een logische keuze en is ervoor gekozen de nieuwe locatie toe te voegen aan deze bestaande omgeving.

De aanpak

Hoe implementeer je Ultimo voor een fabriek en een technische dienst in aanbouw? Voor deze implementatie is gekozen voor een pragmatisch werkwijze in combinatie met overzichtelijk stappenplan, maar vooral de communicatie tussen leden van de projectgroep is hierbij heel belangrijk. Zo is er tijdens de gehele implementatie gewerkt met een vaste groep consultants om ons goed in kunnen leven in de specifieke situatie.

Om bij de opstart van de fabriek klaar te zijn moet het “draaiende” onderhoudsbeheersysteem niet alleen juist worden geconfigureerd en ingericht, maar ook correct worden ‘gevuld’. Hiervoor hebben wij de volgende stappen doorlopen:

  • Inrichten recordautorisatie: De nieuwe flagship-plant maakt gebruik van een gezamenlijke omgeving met een bestaande plant. Hiervoor moest het één en ander worden ingericht voor de scheiding van de componenten en materialen. Ook de rollen, rechten en toegang tot de applicatie, zijn hierin meegenomen. Een goede afstemming met de andere locatie speelde hierin een belangrijke rol.
  • Boomstructuur en componenten: Op basis Excel overzichten met 700+ componenten, is een volledig nieuwe boomstructuur (asset-tree) opgebouwd. Deze boomstructuur was niet alleen cruciaal omdat het de relaties en verbanden tussen verschillende componenten onthult, maar deze ook de mogelijkheid biedt om wijzigingen te monitoren en afwijkingen/storingen te melden.
  • Workflow van de onderhouds- en storingsprocessen: Naast de uitrol van de standaard processen is er ook ruimte geweest voor een klant specifieke inrichting voor de SORA (Symptoom, Oorzaak, Remedie en Actie) methode/ werkwijze.
  • HSE-suite: Tot slot is er nog ondersteuning geboden bij het inrichten van het MOC (Management Of Change) en werkvergunningen modules.

Waarom MAAK?

Makers bieden oplossingen door onderhoudsconcepten te ontwikkelen en optimaliseren. Met deze oplossingen stabiliseert de productie, dalen de onderhoudskosten en groeit de productiewinst voor bedrijven.

Meer over MAAK

41

Bedrijven in de MAAK industrie werken samen met ons.

32

Lopende assetmanagement projecten uitgevoerd door MAAK.

23

Professionele medewerkers in dienst.