Smart Industry

In de geschiedenis zijn er bepaalde gebeurtenissen belangrijk geweest voor de maakindustrie. De eerste belangrijke gebeurtenis was de industriële revolutie waarbij de stoommachines opkwamen. Hierdoor was grootschalige productie mogelijk en werden producten vele malen goedkoper. Na de industriële revolutie kwam de massaproductie in opkomst door de T-Fords van Henry Ford. Massaproductie zorgde voor een hogere productiviteit en lagere arbeidskosten. De derde fase was de digitalisering. Met behulp van Programmable Logic Controllers (PLCs), een soort industriële computers, werden commando’s gegeven door operators om het proces vloeiend te laten lopen. De volgende belangrijke gebeurtenis zal Industry 4.0 of Smart Industry zijn waarbij Cyber Fysische Systemen gebruikt gaan worden.

In Industry 4.0 of Smart Industry zullen producten concurrerender, digitaler, duurzamer, efficiënter, foutlozer, innovatiever, productiever, schoner, slimmer, sneller en veiliger geproduceerd kunnen worden. Met de ontwikkeling van Smart Industry wordt gedoeld op de verregaande digitalisering en verweving van apparaten, productiemiddelen en organisaties (het Internet of Things) waardoor nieuwe manieren van produceren, nieuwe businessmodellen en nieuwe sectoren ontstaan. Het Internet of Things of Internet der Dingen in het Nederlands refereert aan het scenario dat de door mensen bediende computers, zoals desktops, laptops, smartphones en tablets, in de minderheid zullen zijn op het internet. De meerderheid van de internetgebruikers zal in deze visie bestaan uit semi-intelligente apparaten, zogenaamde embedded systems. Alledaagse voorwerpen, zoals koelkasten of in het geval van een productie omgeving bijvoorbeeld een vlinderklep of pomp, worden hierdoor een entiteit op het internet, die kunnen communiceren met personen en met andere objecten. Met behulp van deze communicatie zullen er autonome beslissingen, soms zonder tussenkomst van de mens, genomen worden.

Met Smart Industry of Industry 4.0 maakt wat men noemt een “Smart Factory”. Binnen deze slimme fabrieken, worden machines gekoppeld en uitgelezen, zodat er een goed inzicht kan worden verkregen in wat er real-time in de fabriek gebeurt en de processen sneller kunnen worden geoptimaliseerd. Dit creëert nieuwe kansen op het gebied van de value chain, doordat doorlooptijden verkort kunnen worden en er efficiënter gewerkt kan worden. Ook op het gebied van service ontstaan er systemen die onderhoudswerkzaamheden zullen gaan voorspellen. Bij het invoeren van dergelijke systemen wordt er onderscheid gemaakt in horizontale en verticale integratie. Horizontale integratie betreft het digitaliseren van orderprocessen, zoals aanvragen, offertes, orders, inzicht in productievoortgang en facturering. Verticale integratie betreft de integratie van informatiestromen van de werkvloer tot aan het directiekantoor, zoals MES-systemen en ISA-95.

Zowel vanuit strategisch als technologisch perspectief visualiseert Smart Industry een volkomen digitaal bedrijf. Om te slagen in een probleemloze transitie, is er een zo gedetailleerd mogelijk stappenplan benodigd. In de hedendaagse bedrijven wordt Smart Industry namelijk nog geleid door de digitale transformatie in verticale of horizontale waardeketens en het aanbod van producten of services. Het stappenplan dat de transitie naar een Smart Factory mogelijk te maken, zal gebruik maken van innovatieve technologieën. De technologieën die Smart Industry tot een succes gaan maken en daarom radicale veranderingen teweeg gaan brengen in de bedrijfsprocessen van organisaties zijn onder andere kunstmatige intelligentie (AI), Internet of Things (IoT), Machine Learning, Cloud Systemen, Cyberbeveiliging en Adaptieve Robotica.

Waarom MAAK?

Makers bieden oplossingen door onderhoudsconcepten te ontwikkelen en optimaliseren. Met deze oplossingen stabiliseert de productie, dalen de onderhoudskosten en groeit de productiewinst voor bedrijven.

Meer over MAAK

41

Bedrijven in de MAAK industrie werken samen met ons.

32

Lopende assetmanagement projecten uitgevoerd door MAAK.

23

Professionele medewerkers in dienst.