Technische Dienst

De Technische Dienst heeft een cruciale rol binnen elke productiefaciliteit. Het hoofddoel van de Technische Dienst is namelijk het vergroten van de technische beschikbaarheid en zorgdragen voor een ongestoorde voortgang van de productie. De Technische Dienst is verantwoordelijk voor de uitvoering van de werkzaamheden met betrekking tot Preventive Maintenance, complexe (ver)storingen, reparaties, kleine modificaties, vervangingsinvesteringen en ondersteuning bij nieuwbouwwerkzaamheden. De Technische Dienst streeft ernaar dat de veiligheid, kwaliteit en continuïteit van bedrijfsinstallaties vanuit technisch en economisch oogpunt gewaarborgd blijven. De medewerkers van de afdeling Technische Dienst zijn zodoende samen met de directie eindverantwoordelijk voor de technische staat van de fabriek. Omdat de medewerkers binnen de Technische Dienst technisch aangelegd dienen te zijn, bestaat de Technische Dienst onder andere uit all-round monteurs, storingsmonteurs en besturingstechnici.

De Technische Dienst rapporteert aan de Maintenance Manager en in overleg met de Maintenance Manager worden het onderhoudsplan en het Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) geconstrueerd, waarbij rekening gehouden wordt met budget, duur, tijdstip en prioriteit. In samenspraak met de afdeling Werkvoorbereiding en de afdeling Planning wordt de uitvoering gedaan.

Voorbeelden van concrete taken van de Technische Dienst, die volgens de richtlijnen van het kwaliteitssysteem uitgevoerd dienen te worden, zijn:

 • Storingen en installaties verhelpen
 • Preventief onderhouden van machines volgens het onderhoudsplan (Preventive Maintenance)
 • Het repareren, reviseren, smeren en controleren van het machinepark, de gebouwen, het materieel en overige apparatuur
 • Het toezien op van de juiste uitvoering van werkzaamheden uitgevoerd door derden
 • Het instrueren van productiepersoneel inzake het gebruik van installaties en apparatuur
 • Uitvoeren van technische omstellingen
 • Aanpassingen binnen de fabriek coördineren
 • Continuïteit en storingsgevoeligheid van de fabriek te optimaliseren
 • Actief meedenken in het optimaliseren van de technische installaties en productielijnen
 • Uitvoeren van storingsanalyses, opstellen en mede uitvoeren van verbetervoorstellen met betrekking tot de productiviteit en/of kwaliteit

De Technische Dienst is dus verantwoordelijk voor het zelfstandig aansluiten, onderhouden en controleren van de productiemiddelen (denk hierbij aan het machinepark, de gebouwen, het materieel en overige apparatuur). Daarnaast zorgt de Technische Dienst bij een storing voor dat deze verholpen wordt. De medewerkers van Technische Dienst blussen niet alleen de brandjes, maar bedenken ook plannen om de storingen te voorkomen. Omdat er in een fabriek regelmatig dingen sneuvelen, is het belangrijk dat de Technische Dienst een goede planning maakt en de werkzaamheden goed zijn voorbereid. De taak van een medewerker van de Technische Dienst is erg flexibel en variabel.

De vaardigheden die een goede medewerker in de Technische Dienst dient te bezitten, zijn:

 • Technisch inzicht
 • Omgang met gereedschappen
 • Werken met technische materialen
 • Punctueel en het letten op details
 • Zelfstandig werken
 • Samenwerken met collega’s
 • Veilig werken
 • Nauwkeurig werken

Kortom, een medewerker van de Technische Dienst heeft een veelzijdige en gewaardeerde functie. Het gevolg hiervan is dat deze medewerkers overal verstand van hebben. Zonder de Technische Dienst zou er geen fabriek bestaan.

Waarom MAAK?

Makers bieden oplossingen door onderhoudsconcepten te ontwikkelen en optimaliseren. Met deze oplossingen stabiliseert de productie, dalen de onderhoudskosten en groeit de productiewinst voor bedrijven.

Meer over MAAK

41

Bedrijven in de MAAK industrie werken samen met ons.

32

Lopende assetmanagement projecten uitgevoerd door MAAK.

23

Professionele medewerkers in dienst.