Asset structuur in het MMS opbouwen of op orde brengen

Onze Makers brengen gehele afdeling-, procesfunctie- en installatie-structuren op orde. Hierbij worden boomstructuren opgebouwd in een Onderhoud Beheer Systeem (OBS).

Wat is een asset structuur?

De asset structuur is de weergave van alle objecten die zich in het systeem bevinden, het wordt ook wel objectenstructuur genoemd. Het is de vertaling van de installatie in het veld naar een digitaal overzicht in het onderhoudsbeheersysteem. Data dus. Vaak wordt de asset structuur opgebouwd aan de hand van een bibliotheek en boomstructuur. Door (onverwacht) onderhoud, projecten en aanpassingen aan de installatie kan de asset structuur vervuild raken. Om optimaal onderhoud te kunnen voeren is een opgeschoonde asset structuur belangrijk.

Het resultaat van een up-to-date asset structuur

De basis van een asset structuur is stam- of masterdata. Nadat de documentatie compleet is gemaakt wordt de verbeterde data gebruikt om de bibliotheek te vullen en boomstructuren op te bouwen. Hierbij wordt de volgende vraag gesteld “is alle data terug te vinden?” Een up-to-date objectenstructuur leidt tot overzicht, regie over onderhoud en uiteindelijk tot optimalisatie en kostenverlagingen. 

Doel is om een structuur op te bouwen die voor alle medewerkers toegankelijk en overzichtelijk is, voor zowel de afdelingen techniek, productie als ICT.

Een voorbeeld

De medewerkers moeten op een eenvoudige wijze een storing of reparatie kunnen melden. Een mooie manier is om dit via een boomstructuur (ofwel; verkenner) te laten verlopen. 

Je gaat op zoek naar de juiste installatie, zo diep mogelijk in de structuur. Nu kun je eerste de laatste meldingen checken en daarna een nieuwe melding met bijbehorende werkorder aanmaken, op de juiste locatie.

Dit doet MAAK

MAAK helpt om de bibliotheek te vullen en een boomstructuur op te bouwen. Compleet met coderingen (TAG’s) voor alle lagen en wel of niet gebruik makende van Wisseldelen of Equipments. Voor we met een boomstructuur, artikelen en onderhoudsconcept aan de slag gaan, wordt bepaald welke stamgegevens voor jouw bedrijf belangrijk zijn.

Welke stamgegevens zijn noodzakelijk? Een aantal stamgegevens kunnen zijn: 

  • Vestigingen en afdelingen
  • Installatiesoorten 
  • Leveranciers en fabrikanten
  • Artikelen
  • Job-soorten
  • Personeel of gebruikers

Hierna kunnen onze Makers aan de slag met de volledige boomstructuur en wordt een overzichtelijke asset structuur opgebouwd. Is er al een bestaande objectenstructuur, maar is deze vervuild? We helpen ook met het terugbrengen van orde en overzicht.

Het compleet maken en verbeteren van de assetstructuur is stap 2 van de MAAK Manier. Weten wat de overige stappen zijn?

Waarom MAAK?

Makers bieden oplossingen door onderhoudsconcepten te ontwikkelen en optimaliseren. Met deze oplossingen stabiliseert de productie, dalen de onderhoudskosten en groeit de productiewinst voor bedrijven.

Meer over MAAK

41

Bedrijven in de MAAK industrie werken samen met ons.

32

Lopende assetmanagement projecten uitgevoerd door MAAK.

23

Professionele medewerkers in dienst.