Meerjarenonderhoudsplanning

Een Meerjarenonderhoudsplanning, welke ook wel MOP of MJOP wordt genoemd, is een langetermijnplan voor het uitvoeren van noodzakelijk onderhoud aan onroerend goed. Dit kunnen dus gebouwen, terreinen of installaties zijn.

Een MJOP wordt als vereiste gezien door een eigenaar of gebruiker omdat een MJOP inzicht geeft in het uit te voeren onderhoud. Een onderhoudsplan is een noodzakelijk aspect wanneer een eigenaar of gebruiker strategische plannen wil opstellen. Het uiteindelijke doel, een helder beleidsplan opstellen, heeft als eis dat een gedegen onderbouwing en een duidelijke planning van de uitgaven verstrekt kan worden.  

Een goede MJOP geeft inzicht in de verschillende elementen, materialen en detailleringen waaraan aandacht moet worden besteed, welke kosten daarbij horen, welke frequentie onderhoud uitgevoerd dient te worden en welke werkzaamheden hierbij horen. 

In een MJOP kunnen dus grofweg drie verschillende onderdelen onderscheiden worden. Ten eerste bestaat een MJOP uit een beschrijving waarin de zaken staan waaraan onderhoud aan gepleegd dient te worden. Meestal is deze beschrijving in de vorm van een onderdelenlijst van de installatie. Naast de beschrijving bestaat de MJOP uit een tijdschema waaruit blijkt wanneer een onderdeel ter inspectie, onderhoud of vervanging dient te worden aangeleverd. Het laatste onderdeel van een MJOP bestaat uit de taken die uitgevoerd dienen te worden wanneer inspectie, onderhoud of vervanging plaatsvindt. Daarnaast wordt er sporadisch de kostprijs van de verschillende taken, per taak, vermeld.  

Bij het maken van een MJOP is het verstandig om de MJOP te combineren met een conditiemeting. De conditiemeting voegt de huidige staat van de onderdelen op de onderdelenlijst toe. Uit deze conditiemeting kan geconcludeerd worden of wellicht een onderdeel direct onderhoud behoeft. In een MJOP wordt namelijk alleen maar gekeken naar de gemiddelde cyclus van een levensduur en niet naar de staat waarin de onderdelen zich op dat moment in bevinden. Dit resulteert uiteindelijk, in de initiële fase van een MJOP, in een vertekend beeld. 

Bij het uitvoeren van een MJOP zijn er twee cruciale aspecten bij de uitvoering. Allereerst is het noodzaak om te bepalen wat het risico van het niet onderhouden van onderdelen is, hierbij kan een FMECA goed helpen. Ten tweede resulteert het combineren van onderhoudstaken veelal in een besparing. Deze twee facetten gaan hand in hand; wanneer onderdeel A (niet kritisch) in een lijn eigenlijk onderhoud vereist, maar men weet dat een nabijgelegen onderdeel B (kritisch) op het punt staat van falen, dan loont het om te wachten met onderhoud van onderdeel A. Het uitstellen van onderhoud totdat onderdeel B faalt, zal ervoor zorgen dat de lijn minder stil staat.   

Zonder een duidelijk MJOP wordt uitsluitend naar het financiële aspect van onderhoud gekeken. Onderhoud zal worden uitgevoerd worden wanneer er geld en tijd voor is. De vraag blijft in dit geval of er op deze manier het meest efficiënt en effectief onderhoud wordt gepleegd. Dit zal liggen aan de operationele en tactische doelen van het bedrijf.

Waarom MAAK?

Makers bieden oplossingen door onderhouds- concepten te ontwikkelen en optimaliseren. Met deze oplossingen stabiliseert de productie, dalen de onderhoudskosten en groeit de productiewinst voor bedrijven.

Meer over MAAK

19

Bedrijven in de MAAK industrie werken samen met ons.

8

Lopende assetmanagement projecten uitgevoerd door MAAK studenten.

13

Professionele medewerkers in dienst.