Meerjarenonderhoudsplan

MJOP staat voor meerjarenonderhoudsplan en het geeft inzicht in het uit te voeren onderhoud voor de komende jaren. Een MJOP is een kritiek onderdeel van het onderhoudsbeheer van installaties in fabrieken. Met een meerjarenonderhoudsplan kan een planning gemaakt worden en budgetten vastgesteld. Bovendien draagt het bij aan inzicht in de levensduur en betrouwbaarheid van assets.

Onderdelen van een MJOP

Een goed MJOP omschrijft aan welke assets aandacht besteed moet worden, op welke frequentie onderhoud gepleegd moet worden, welke onderdelen hiervoor nodig zijn en wat de werkzaamheden en kosten zijn die hierbij horen. Een MJOP heeft vier onderdelen:

  1. Een meerjarenonderhoudsplan bestaat allereerst uit een omschrijven van de assets waaraan onderhoud gepleegd moet worden. Dit is veelal een onderdelenlijst van de installatie.
  2. Hierbij hoort een tijdschema waarin staat welk onderdeel wanneer geïnspecteerd, onderhouden of vervangen wordt.
  3. Vervolgens worden alle taken benoemt die uitgevoerd worden in het geval van inspectie, onderhoud of vervangen.
  4. Tot slot wordt er een kostenraming gemaakt.

Een MJOP beschrijft in de basis enkel de gemiddelde levensduur van een asset. Daarom voeren wij ook altijd een conditiemeting uit, waarbij we kijken naar de huidige staat van de onderdelen. De conditiemeting bepaald of er nu onderdelen zijn die direct onderhoud nodig hebben.

MJOP en FMECA

Voeg je hier ook een risicoanalyse (bijvoorbeeld door FMECA) aan toe, dan bepaal je het risico van het niet uit voeren van bepaald onderhoud. Allereerst kun je zo bepalen welke assets het meest kritisch zijn. Anderzijds kan besloten worden om onderhoud te combineren en zo kosten te besparen. Een voorbeeld:

Wanneer onderdeel A (niet kritisch) in een lijn onderhoud vereist, maar men weet dat een nabijgelegen onderdeel B (kritisch) op het punt staat van falen, dan loont het om te wachten met onderhoud van onderdeel A totdat onderdeel B faal. Dit zorgt ervoor dat de lijn minder stil staat.   

MAAK Techniek helpt

Onze Maintenance Engineers voeren een MJOP, FMECA en conditiemeting uit van begin tot eind. Als resultaat heb je dan een onderhoudsplanning voor de komende jaren, rekening houdend met de huidige conditie van assets en de risico’s. Met een duurzaam onderhoudsplan creëer je grip op het beheer van onderhoud.

 

Wil jij weten of een MJOP voor jouw fabriek van belang is? We zoeken het voor je uit.

Waarom MAAK?

Makers bieden oplossingen door onderhoudsconcepten te ontwikkelen en optimaliseren. Met deze oplossingen stabiliseert de productie, dalen de onderhoudskosten en groeit de productiewinst voor bedrijven.

Meer over MAAK

41

Bedrijven in de MAAK industrie werken samen met ons.

32

Lopende assetmanagement projecten uitgevoerd door MAAK.

23

Professionele medewerkers in dienst.