Organisatie innovatie: van MAAK 1.0 naar MAAK 2.0

Begin 2020 heeft MAAK Techniek een transitie doorgemaakt van een detacheringsbureau naar dienstverlenend projecten- en adviesbureau. Door deze stap zijn we gaan nadenken over onze interne processen en tot de conclusie gekomen dat deze processen niet volledig aansluiten bij en ondersteunend zijn aan de nieuwe vorm van MAAK; de projecten- en adviesorganisatie. Om deze reden zijn we het project organisatie innovatie: van MAAK 1.0 naar MAAK 2.0 gestart, om ons te begeleiden naar procesmatig werken.

Voor dit proces hebben wij de hulp ingeschakeld van Wietse Hut, een expert op dit gebied. Om deze externe hulp te financiering hebben een subsidie ontvangen vanuit SNN en de Europese Unie.

Waarom MAAK?

Makers bieden oplossingen door onderhoudsconcepten te ontwikkelen en optimaliseren. Met deze oplossingen stabiliseert de productie, dalen de onderhoudskosten en groeit de productiewinst voor bedrijven.

Meer over MAAK

41

Bedrijven in de MAAK industrie werken samen met ons.

32

Lopende assetmanagement projecten uitgevoerd door MAAK.

23

Professionele medewerkers in dienst.