Van kennis naar grip – een kritische blik op data

In stap 1 is alle documentatie verzameld; er is in kaart gebracht wat je hebt. In stap 2 is ervoor gezorgd dat je ook terug kan vinden wat je hebt. Vervuilde data is verwijderd en valide data is geordend en klaar voor gebruik. Vaak in de vorm van een bibliotheek met duidelijke boomstructuur of taxonomie. Zo zijn we van kennis naar grip gegaan. De derde stap is de stap naar regie. Data wordt geanalyseerd en bewerkt om zo tot een gedegen onderhoudsplan te komen.

 

Algoritmes

Data wordt pas interessant op het moment dat je er iets mee kunt. Het wordt waardevol wanneer je valide data hebt en daarmee tot kloppende resultaten komt. Hiertoe kun je een algoritme op de data loslaten. Algoritmes worden steeds sneller en slimmer. Maar zonder duidelijk doel, zijn de resultaten vaak alsnog niet bruikbaar. Bij MAAK geloven we in samenwerking tussen mens en techniek. Onze Makers zijn gemotiveerd om jouw bedrijf naar het volgende level in onderhoud te brengen, door samen de doelen te bepalen en deze tijdens het gehele traject in het vizier te houden. Pas daarna wordt besloten welke tools en analyses waardevol zijn in deze specifieke situatie.

FMECA

Een veelvoorkomende analyse op gebied van onderhoud is de FMECA. Een Failure Mode Effect & Criticality Analysis meet de kans op falen en het effect hiervan op het productieproces en de financiële impact. Een FMECA kan zowel op functioneel niveau (deel van installatie) als per onderdeel (bijvoorbeeld een lager) uitgevoerd worden. Op basis van deze gegevens wordt geconcludeerd welke effecten het meest voorkomen.

RCA

Een tweede optie is de Root Cause Analysis. Dit kan zowel voor problemen als successen ingezet worden. Drie vragen staan centraal. Wat is het probleem – of succes? Waarom is dit gebeurd? Wat moeten we doen om te zorgen dat het nooit meer gebeurd. Of bij een succes: hoe kunnen we dit succes de standaard maken?

MJOP

Naast het bepalen van risico’s resulteert het combineren van onderhoudstaken veelal in een besparing. Het opstellen van een MJOP – Meer Jaren Onderhoud Plan – geeft inzicht in onderhoudswerkzaamheden. Ook hiervoor kan de verzamelde data ingezet worden om een conditiemeting uit te voeren – wat is de cyclus, levensduur en huidige status van kritische en niet-kritische onderdelen.

 

Dit gehele project pakt MAAK op.  Stap 1 met studenten en de vervolgstappen met onze maintenance engineers. Alles in goed overleg en samenwerking met de betrokken afdelingen intern. Zo maken wij onderhoud simpel.

Waarom MAAK?

Makers bieden oplossingen door onderhoudsconcepten te ontwikkelen en optimaliseren. Met deze oplossingen stabiliseert de productie, dalen de onderhoudskosten en groeit de productiewinst voor bedrijven.

Meer over MAAK

41

Bedrijven in de MAAK industrie werken samen met ons.

32

Lopende assetmanagement projecten uitgevoerd door MAAK.

23

Professionele medewerkers in dienst.